"Khiéu-chàu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Ngoi-khô khiéu-chau
(Chang-chhai chhûng-thin hiong to Ngoi-khô Khiéu-chàu
1 ke phiêu-chhiam: 新重新導向
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Ngoi-khô khiéu-chau
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
#REDIRECT重新導向 [[Ngoi-khô Khiéukhiéu-chàuchau]]
8,888

次編輯