"Siong-yòng-khiùn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Yangyang Khiun
se-mì (機械人:修正雙重定向至Yangyang Khiùn
se-mì (機械人:修正雙重定向至Yangyang Khiun
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Yangyang KhiùnKhiun]]
6,732

次編輯