"Kô-sàng-khiùn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Goseong Khiun (Gangwon)
se-mì (機械人:修正雙重定向至Goseong Khiùn (Gangwon)
se-mì (機械人:修正雙重定向至Goseong Khiun (Gangwon)
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Goseong KhiùnKhiun (Gangwon)]]
6,732

次編輯