"Bengal-vân" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Men-kâ-là-vân to Bengal-vân
 
[[File:Locatie_Golf_van_Bengalen.PNG|right|thumb|390px|Men-kâ-làBengal-vân.]]
[[File:Bay_of_Bengal_map.png|right|thumb|390px|Men-kâ-làBengal-vân.]]
''' Men-kâ-làBengal-vân '''(Bay of Bengal) he [[Yin-thu-yòng]] pet-phu ke yit-ke [[hói-vân]], sî-lìm [[Yin-thu pan-tó]], tûng-lìm [[chûng nàm pan-tó]], pet lìm [[Mén-thien]] fò [[Men-kâ-là koetBangladesh]], nàm chhai [[Sṳ̂-lî-làn-khàSri Lanka]] chṳ [[sû mùn tha̍t lia̍p tóSumatra]] yit sien lâu Yin-thu-yòng pún thí siông kâu, kîn [[Malacca liuk kap hóiHói-hia̍p]] lâu [[siàm lò vân]] fò [[Nàm Chûng-hóikoet Hói]] siông-lièn. Khôn yok 1600 kûng-lî, mien-chit 217 van phìn-fông kûng-lî; súi chhṳ̂m 2000-4000 mí, nàm-phu kha chhṳ̂m; yàm thu 30-34‰.
 
Yèn-ngan koet-kâ yû [[Yin-thu]], [[Men-kâ-là koetBangladesh]], [[Mén-thien]], [[Thai-koet]], [[Sṳ̂-lî-làn-khàSri Lanka]], [[Mâ-lòi-sî-â]] fò [[Yin-thu-nì-sî-â]].
Yin-thu fò Mén-thien ke yit-sia chú-yeu hò-liù kiûn liù ngi̍p MenBengal-kâ-là vân, chho̍k-miàng ke thai hò yû: [[hèn Hèn-hò]], [[pu là mâ phú thi̍t là Brahmaputra-hò]], [[yî lo̍k ngá tái Irrawaddy-kông]], [[SatSalween-ngì vûn kông]], [[khiet lî hî na̍p Krishna-hò]] tén-tén. MenBengal-kâ-là vân chûng chho̍k-miàng ke tó-yí pâu-koat [[Sṳ̂-lî-làn-khàSri tó]]Lanka, [[Ôn-tha̍t-mànAndaman Khiùn-tó]], [[Nì-khô-pâ-khiùnNicobar Khiùn-tó]], [[phúPhuket kit tóFú|Phuket]] tén.
 
Men-kâ-làBengal-vân yèn-ngan mo-yi fat-tha̍t, chú-yeu kóng-khiéu yû: Yin-thu ke [[Kâ-ngì-kok-tapKolkata]], [[Kîm-naiChennai]], [[Pún-thi-chhṳ-lîPuducherry]], Men-kâ-là koetBangladesh ke [[kit thai kóngChittagong]], Mén-thien ke [[ngióng kôngYangon]], [[mô thâm miènMawlamyine]], Thai-koet ke [[phú kitPhuket]], Mâ-lòi-sî-â ke [[pinPulau 榔 yíPinang]], Yin-thu-nì-sî-â ke [[pânBanda tha̍t Â-chhèAceh]], [[Sṳ̂-lî-làn-khàSri Lanka]] ke [[Kà-fû-na̍pJaffna]] tén-tén.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Kâu-thûng==
 
[[Category:MenHói-kâ-làyòng]]
3,797

次編輯