"Mifune Toshirō" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Sdf yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Toshiro Mifune to Mifune Toshirō
{{Infobox person/Wikidata}}
[[File:Toshiro Mifune in Rashomon 2.jpg|thumb|275px|rashomon]]
 
'''Toshiro Mifune''' he Ngit-pún thien-yáng thô-yên, ki-chok-kâ.
36

次編輯