"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
{{Hakka-TW|0|香港}}
{{Infobox Country
[[File:Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007.jpg|right|thumb|200px|Hiông-kóng.]]
|name = Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî
[[File:Kowloon- Hong Kong.jpg|right|thumb|300px|]]
|native_name = {{lang|zh-hant|中華人民共和國香港特別行政區}}<br />{{lang|en|Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China}}
[[File:Flag of Hong Kong.svg|right|thumb]]
|image_flag = Flag of Hong Kong.svg
'''Hiông-kóng''' (香港) he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet|Chûng-koet]] só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu [[Hiông-kóng-tó]], [[Kiú-liùng]] pan-tó、[[Sîn-kie]] nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap [[Kóng-tûng-sén]], nàm-mien he [[Chû-hói-sṳ]]. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn [[Chhîn-chêu]] na̍p-ngi̍p [[Chûng-ngièn vòng-chêu]] pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì [[Yîn-koet]] chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn [[Ngit-pún Fòng-kiûn]] cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, [[Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu]] [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], thùng-sṳ̀, [[Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî]] sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.
|image_coat = Regional Emblem of Hong Kong.svg
|motto =
|national_anthem =
|image_map = Hong Kong Location.svg
|capital = [[Chûng-sî-khî (Hiông-kóng)|Chûng-sî-khî]]
|official_languages = [[Ye̍t-ngî]], [[Yîn-ngî]]
|largest_settlement =
|utc_offset = +8
|area_km2 = 1,105.6
|area_rank = 180
|population_census = 7,290,825
|population_census_year = 2015
|population_census_rank = 100
|population_density_km2 = 6,544
|population_density_rank = 4
|leader_title1 = Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî Hàng-chṳn chóng-kôn
|leader_name1 = [[Lìm Chhang Ngie̍t-ngò]]
|currency = [[Hiông-kóng dollar]]
|currency_code = HKD
|currency_symbol =
|Gini = 0.537
|Gini_year = 2011
|GDP_nominal = 2879 yi
|GDP_nominal_year = 2014
|GDP_nominal_per_capita = 39,800
|HDI = 0.540
|HDI_year = 2010
|languages = Ye̍t-ngî
|festivals =
|country_code = HKG
|cctld = .hk
|calling_code = +852
}}
'''Hiông-kóng''' (香港) he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet|Chûng-koet]] só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu [[Hiông-kóng-tó]], [[Kiú-liùng]] pan-tó, [[Sîn-kie]] nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap [[Kóng-tûng-sén]], nàm-mien he [[Chû-hói-sṳ]]. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn [[Chhîn-chêu]] na̍p-ngi̍p [[Chûng-ngièn vòng-chêu]] pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì [[Yîn-koet]] chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn [[Ngit-pún Fòng-kiûn]] cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, [[Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu]] [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], thùng-sṳ̀, [[Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî]] sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.
 
[[Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan]] heu, Hiông-kóng [[Kîn-chi]] lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he [[Â-chû]] chhung-yeu ke [[kîm-yùng]], fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, [[kîn-chi]] chhṳ-yù, [[Hiông-kóng Soi-chṳ|soi-chṳ]] kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai [[Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm]] chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì [[Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú]] phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui [[ôn-chhiòn]], sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke [[Koet-chi Thai-tû-fi]], su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke [[Kau-yâ Kûng-yèn]]. 2012-ngièn, ''Kîn-chi Ho̍k-ngìn'' phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".
== Li̍t-sṳ́ ==
==TshṳChhṳ-yèn thi-lî ==
[[File:Flag of the United Kingdom.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1842-ngièn – 1870-ngièn)]]
== Kîn-tsichi ==
[[File:Flag of Hong Kong 1871.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1870-ngièn –1876-ngièn)]]
==Chṳn-chhṳ ==
[[File:Flag of Hong Kong 1876.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1876-ngièn –1910-ngièn)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1876.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1910-ngièn –1941-ngièn )]]
[[File:Merchant flag of Japan (1870).svg|thumb|right|180px|[[Hiông-kóng khì]](1941-ngièn – 1945-ngièn)香港日治時期]]
[[File:Flag of Hong Kong 1876.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]](1945-ngièn – 1959-ngièn)]][[File:Flag_of_Hong_Kong_(1959-1997).svg‎|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1959-ngièn -1997-ngièn) 由[[英國旗幟列表|英國藍旗]]和[[香港盾徽]]所組成]]
[[File:Coat of arms of Hong Kong (1959-1997).svg|thumb|180px|right|[[香港盾徽]]]]
[[File:Hong_Kong_Autonomy_Movement_Flag.svg|thumb|200px|香港自治運動組織所使用之龍獅香港旗]]
 
==Tshṳ-yèn thi-lî ==
== Kîn-tsi ==
==Tsṳn-tshṳ ==
hàng-chṳn
 
== Vùn-fa ==
3,846

次編輯