"Iran" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Fî-fu̍k yù Mona.lajanitui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Sdf ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = Iran Yî-sṳ̂-làn Khiung-fò-koet
| native_name = {{lang|fa|جمهوری اسلامی ایران}}
| koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of Iran.svg
| khì-ho vùn-khien-miàng = Coat of arms of Iran.svg
| koet-kô miàng-chhṳ̂n = Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī
| koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = Iran in its region.svg
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Tet-het-làn-sṳTehran]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Tet-het-làn-sṳTehran]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-thú mien-chit su-kí = 1,648,000
| mien-chit phài-miàng = 17
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[pô-sṳ̂-fangî]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 71,208,000 <small>(2007<ref>http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2007/WPP2007%20web/Countries/Iran%20(Islamic%20Republic%20of)/demographic.xml</ref>)</small><!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 16
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 42
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 158
| mìn-chhu̍k = [[Yî-lóngIran-ngìn]]
| chûng-kau =
| chú-yeu chiet-ngit =
| chṳn-chhṳ thí-chṳ = Yî-sṳ̂-làn thí-ne
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Yî-lóng Tsînchîn-sṳ̀n Liângliâng-siu
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = [[â-lîAli hâ-mòi-nuiKhamenei]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt = chúng-thúng
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúngchúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = [[Mahmoud Ahmadinejad]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
==Chûng-kau==
== Kiûn-sṳ ==
== Chhâm-kháu chṳ̂-liau ==
{{reflist}}
 
{{Yî-lóng Sén-fun}}
{{Â-chû}}
{{Yî-lóng Sén-fun}}
{{Authority control}}
 
<!--Interwiki-->
 
3,851

次編輯