"Kau-fòng Urbanus 2-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Urbanus 2-sṳ''' ({{bd|1042-ngièn||1099-ngièn|7-ngie̍t 29-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1088-ngièn chṳ 1099…)
 
 
[[File:Pope Urban II Illustration.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Urbanus 2-sṳ''' ({{bd|1042-ngièn||1099-ngièn|7-ngie̍t 29-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 1088-ngièn chṳ 1099-ngièn chhai-ngim.