"Kau-fòng Urbanus 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Urbanus 1-sṳ''' ({{bd|?||230-ngièn|8-ngie̍t 21-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 222-ngièn chṳ 230-ngièn chhai…)
 
 
[[File:Pope Urban I.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Urbanus 1-sṳ''' ({{bd|?||230-ngièn|8-ngie̍t 21-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 222-ngièn chṳ 230-ngièn chhai-ngim.