"Kau-fòng Silvester 3-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Silvester 3-sṳ''' he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1045-ngièn chhai-ngim. {{Popes}} Category:Kau-fòng
 
 
[[File:146-Sylvester III.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Silvester 3-sṳ''' he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 1045-ngièn chhai-ngim.