"Kau-fòng Sixtus 4-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Sixtus 4-sṳ''' ({{bd|1414-ngièn|7-ngie̍t 21-ngit|1484-ngièn|8-ngie̍t 12-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1471-n…)
 
 
[[File:Tizian Portrait Papst Sixtus IV ca. 1545-46 Uffizien Florenz-01 (cropped).jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Sixtus 4-sṳ''' ({{bd|1414-ngièn|7-ngie̍t 21-ngit|1484-ngièn|8-ngie̍t 12-ngit}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke yit-chak [[kau-fòng]]. 1471-ngièn chṳ 1484-ngièn chhai-ngim.