"Kau-fòng Sixtus 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Sixtus 1-sṳ''' ({{bd|42-ngièn||125-ngièn|}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke thi 7 thoi kau-fòng. {{Popes}} Category:Kau-fòng
 
 
[[File:Pope Sixtus I.jpg|thumb|right|255px|<center> {{PAGENAME}} </center>]]
'''Kau-fòng Sixtus 1-sṳ''' ({{bd|42-ngièn||125-ngièn|}}) he [[Thiên-chú-kau|Lò-mâ Thiên-chú-kau]] ke thi 7 thoi [[kau-fòng]].