"Ku-thí" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Ku-thí''' he vu̍t-chṳt chhùn-chhai ke yit chúng chhong-thai, he 4 chúng kî-pún vu̍t-chṳt chhong-thai chṳ̂ yit. Thùng yi̍t-thí lâu hi-thí si…
(Sîn hong-mien: '''Ku-thí''' he vu̍t-chṳt chhùn-chhai ke yit chúng chhong-thai, he 4 chúng kî-pún vu̍t-chṳt chhong-thai chṳ̂ yit. Thùng yi̍t-thí lâu hi-thí si…)
 
(無差異)
匿名使用者