"Than" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Chhí-sêu yù 112.5.243.50tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 112922
(Chhí-sêu yù 112.5.243.50tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 112922)
 
|above=–
|below=[[Si̍t|Si]]
|series=tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
|series comment=sometimes considered a [[metalloid]]
|group=14
匿名使用者