"Ireland Tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Ireland.A2003004.jpg|right|thumb|390px|Ireland Tó.]]
'''Ireland Tó''' ([[Yîn-ngî]]: '''Ireland (island)''', [[Ireland-ngî]]: '''Éire'''), kién-chhṳ̂n ''' Oi-ngì-làn ''', he vi-yî [[Êu-chû]] sî-pet-phu ke [[tó-yí]], yî mien-chit kie-son he Êu-chû thi-sâm-thai tó. Tó-sông thai phu-fûn-khî-vet su̍k-yî [[Ireland Khiung-fò-koet]] ke liâng-thú, than vi-yî tó-sông tûng-pet-phu ke [[pet Ireland]] thi-khî, khì chú-khièn su̍k-yî [[lièn-ha̍p Vòng-koet]].
 
Cháng-ke Ireland tó ke [[ngìn-khiéu]] thai-yok vì 620 van-ngìn. Khì-chûng kî-chhu-chhai Ireland Khiung-fò-koet ke ngìn-khiéu yû 445 van-ngìn (pâu-koat kî-chhu-chhai [[Dublin]] Tû-fi-khî yok 166 van ke ngìn-khiéu), 177 van-ngìn kî-chhu-chhai pet Oi-ngì-lànIreland thi-khî (pâu-koat kî-chhu-chhai [[Belfast]] Tû-fi-khî yok 57 van ke ngìn-khiéu).
 
Chṳn-chhṳ sông, Ireland tó-sông fûn-vì [[Ireland Khiung-fò-koet]], pâu-koat tó-sông ke liuk fûn chṳ̂ ńg, [[pet Ireland]] chṳ́ hâm-koi liáu khì yì chhai tó ke tûng-pet-phu ke yit phu-fûn.
匿名使用者