"Au-mùn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Flag of Macau.svg|right|thumb|]]
{{Hakka-TW|0|澳門}}<br />
'''Au-mùn''' (澳門, [[Phù-thò-â-ngî]]: Macau), tshiòn-tshṳ̂n "Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî" he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]] hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng Au-mùn Pan-tó pet-mien lâu Chûng-koet nui-thilièn-tsiap, yì-yèn [[Thún-tsái]] lâu [[Lu-fàn]] pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke [[lì-tó]], than-he heu-khì thiàm-hói kûng-tshàng-sṳ̂ vàn-tshiòn lièn-tsiap lióng-ke lì-tó tshṳ̂n-tso Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu [[Hiông-kóng]] khî-lì sâm-sṳ̍p kûng-lî.
 
== Thi-lî ==
匿名使用者