"Sî Slav Ngî-kî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Sî Sṳ̂-là-fû Ngî-kî to Sî Slav Ngî-kî
 
[[File:Slavic_europe.svg|right|thumb|390px|Sî Sṳ̂-là-fûSlav Ngî-kî.]]
''' Sî Sṳ̂-là-fûSlav Ngî-kî''' su̍k [[Yin-Êu Ngî-hì]] [[Sṳ̂-là-fûSlav Ngî-chhu̍k]], vì [[tûng êu]] [[Sṳ̂-là-fûSlav mìn-chhu̍k]] chhái-yung ke ngî-ngièn. Sî-sṳ̂-là-fû-ngî Slav Ngî-kî hâ chai fûn-vì sâm-ke fûn-kî, pâu-koat [[Tshia̍pChhia̍p-khiet-ngî | Tshia̍pChhia̍p-khiet]]-[[Sṳ̂Slovakia-lo̍k-phat-khiet ngî | Sṳ̂-lo̍k-phat-khietSlovakia]] fûn-kî, [[lie̍t khiet thì khiet Lechitic-ngî fûn-kî]] fò [[sok pu chû Sorbia-ngî-ngièn]].
 
Tshia̍pChhia̍p-khiet - Sṳ̂-lo̍k-phat-khietSlovakia fûn-kî pâu-koat [[Tshia̍pChhia̍p-khiet-ngî]], [[Sṳ̂Slovakia-lo̍k-phat-khiet ngî]] fò yit-chúng chhai [[Vû-khiet-lànSerbia]] [[Phu̍k-yî-phu̍k-tên-nâVojvodina]] ke lû sêm nì â fông-ngièn ([[phanPannonia nok nì â Lû-sêm-nì-âRusyn-ngî]], Pannonian Rusyn). Lie̍t khiet thì khiet Lechitic-ngî fûn-kî pâu-koat Pô-làn ke [[Pô-làn-ngî]], [[Sî-lî-sî-âSilesia-ngî]] (fe̍t chhṳ̂n sông Sî-lî-sî-â-ngî) fò [[Khà-sû-píKashubia-ngî]]. Sok pu chû Sorbia-ngî-ngièn pâu-koat Tet-koet ke [[Sông-sok-puthi Sorbia-ngî]] fò [[Tâi-sok-puthi Sorbia-ngî]].
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
匿名使用者