"Gujarat-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kú-kâ-là-thi̍t-ngî to Gujarat-ngî
 
[[File:Gujaratispeakers.png|right|thumb|390px|Kú-kâ-là-thi̍tGujarat-ngî thi-khî.]]
''' Kú-kâ-là-thi̍tGujarat-ngî''' ('''ગુજરાતી''', [[-tên fasṳ-mû]]: Gujarātī) su̍k-yî [[Yin-Êu Ngî-hì]] [[Yin-thu - Yî-lóngIran Ngî-chhu̍k]] ke [[Yin-thu - Ngâ-li-ônArya Ngî-kî]], vì [[Yin-thu]] 22 chúng [[kôn-fông ngî-ngièn]] lâu 14 chúng thi-khî sin ngî-ngièn chṳ̂-yit, thùng-sṳ̀ ya-he [[Pâ-kî-sṳ̂-thánPakistan]] [[séu-sú mìn-chhu̍k]] ngî-ngièn. Chhiòn-khiù yû thai-yok 4600 van-ngìn kóng liá-chúng ngî-ngièn, vì sṳ-kie sông thi 23 thai [[ngî-ngièn]]. Chhiùng sṳ́-yung ke ngìn-khiùn chú-yeu fûn-pu lòi-khon, Yin-thu 4550 van, [[Vû-kòn-tha̍tUganda]] 15 van, [[Pâ-kî-sṳ̂-thánPakistan]] 10 van, [[Khén-nì-âKenya]] 5 van.
 
Kú-kâ-là-thi̍tGujarat-ngî vì Yin-thu [[Kú-kit-là-thi̍t-pângGujarat]], Lièn-pâng su̍k-thi [[Tha̍t-tet-làDadra -lâu Na̍p-kâ-ngì-hâ-vì-liNagar Haveli]] lâu, [[Tha̍t-mànDaman -lâu Thi-vûDiu]] ke chú-yeu ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he [[Men-mâiMumbai]] kú kit là thi̍tGujarat ngìn sa-khî ke ngî-ngièn.
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
==Chu-sṳt ==
==Chhâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
 
==Ngoi-phu Lièn-kiet==
匿名使用者