"Bengal-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Men-kâ-là-ngî to Bengal-ngî
 
[[File:Bengalispeaking_region.png|right|thumb|390px|Men-kâ-làBengal-ngî thi-khî.]]
''' Men-kâ-làBengal-ngî ''' ({{IAST|bāṅlā}} / {{lang|bn|বাংলা}} fe̍t-chá {{IAST|bāṅālī}} / {{lang|bn|বাঙালী}}) su̍k-yî [[Yin-Êu Ngî-hì]] [[Yin-thu - Yî-lóngIran Ngî-chhu̍k]] ke [[Yin-thu Ngâ-li-ônArya Ngî-kî]], he [[Men-kâ-là koetBangladesh]] fò [[Yin-thu]] [[Sî-men-kâ-là-pâng Bengal]] lâu [[Thi̍t-lî-phú-là-pângTripura]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]], sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 2 yi 2 chhiên van-ngìn, he Yin-thu - Yî-lóngIran Ngî-chhu̍k chhai [[Yin-thiHindi-ngî]] chṳ̂-heu thi-ngi thai ngî-ngièn. Men-kâ-làBengal-ngî sṳ́-yung chú-yeu fûn-pu yî Men-kâ-là koetBangladesh lâu Yin-thu Sî-men-kâ-là-pâng Bengal tén. Men-kâ-làBengal-ngî he 1913-ngièn [[Nok-pi-ngìNobel vùnVùn-ho̍k -chióng]] fe̍t-tet chá [[Yîn-su̍k Yin-thu]] ke [[lò pîn Tet là na̍p thi̍t thai kôRabindranath ngìTagore]] ke mû-ngî.
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
==Chu-sṳt ==
==Chhâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
 
==Ngoi-phu Lièn-kiet==
{{InterWiki|code=bn}}
匿名使用者