"Wales-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Vî-ngì-sṳ̂-ngî to Wales-ngî
 
[[File:Welsh2011w.png|right|thumb|350px|Vî-ngì-sṳ̂Wales-ngî fûn-phu.]]
[[File:Argentina Chubut location map.svg|right|thumb||350px|Vî-ngì-sṳ̂Wales-ngî chhai [[Â-kîn-thìnArgentina]] ke [[Patagonia]] ke fûn-phu.]]
'''Vî-ngì-sṳ̂Wales-ngî''' (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ]) he [[Yîn-koet]] [[Vî-ngì-sṳ̂Wales]] ke chhòn-thúng [[ngî-ngièn]], su̍k-yî [[CelticCelt Ngî-chhu̍k]], chiap-khiun [[Breton-ngî]] lâu [[Cornish-ngî]]. Kîm-ha yìn-yèn yû 580,000 tô-ngìn sṳ́-yung Vî-ngì-sṳ̂Wales-ngî, cham Vî-ngì-sṳ̂Wales ngìn-khiéu ke 20%. Chhai [[Â-kîn-thìnArgentina]] ke [[Patagonia]] ya-yû Vî-ngì-sṳ̂Wales-ngî yì-mìn pó-liù chhṳ-kâ ke ngî-ngièn.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
== Chu-sṳt ==
== Chhâm-siòng ==
 
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
匿名使用者