"Lâ-tên-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Prologus Ioanni Vulgata Clementina.jpg|right|thumb|250px|]]
[[File:Roman Empire map.svg|right|thumb|350px|[[Lò-mâ Ti-koet]] khok-chán ke chui-thai fam-vì, Lâ-tên-ngî thûng-sòng khí-yû pún-thi ngî ke thi-vi.]]
'''Lâ-tên-ngî''' (Lingua Latīna) su̍k-yî [[Yin-Êu Ngî-ne]] [[Yi-thai-li Ngî-chhu̍k]], he chui-chó chhai [[Latium]] Thi(kîm-khîha [[Lazio]]) lâu [[Lò-mâ Ti-koet]] sṳ́-yung. Hien-chhai phu-fun kî-tuk-kau sṳn-chṳt ngìn-yèn khi̍p [[ho̍k-chá]] cho-tet liù-li sṳ́-yung Lâ-tên-ngî. [[Lò-mâ Thiên-chú-kau]] chhòn-thúng sông yung Lâ-tên-ngî chok-vi chṳn-sṳt fi-ngi ke ngî-ngièn lâu lî-pai ngì-sṳt yung ke ngî-ngièn. Nang-ngoi, hó-tô sî-fông koet-kâ ke [[thai-ho̍k]] yìn-yèn thì-kiûng yû-kôan Lâ-tên-ngî ke kho-chhàng. Chhai [[Yîn-ngî]] lâu khì-thâ sî-fông ngî-ngièn chhóng-chho sîn-chhṳ̀ ke ko-chhàng chûmh, Lâ-tên-ngî yit-chhṳ̍t tet-tó sṳ́-yung. Thûng-ko tui chó-khì [[Yi-thai-li]] vì-liù vùn-hien ke ngiên-kiu, khó-yî chṳn-sṳ̍t khì-thâ Yi-thai-li Ngî-chhu̍k fûn-kî ke chhùn-chhai. Lâ-tên-ngî lâu [[Hî-lia̍p-ngî]] thùng-vi yáng-hióng Êu-Mî [[ho̍k-su̍t]] lâu [[Chûng-kau]] chui-chhṳ̂m ke [[ngî-ngièn]]. Chhai [[Chûng Sṳ-ki]], Lâ-tên-ngî he tông-sṳ̀ [[Êu-chû]] m̀-thùng koet-kâ kâu-liù ke mòi-kie-ngî, ya-he ngiên-kiu [[khô-ho̍k]], [[chet-ho̍k]] lâu [[sṳ̀n-ho̍k]] só pit-sî ke ngî-ngièn.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
== Chhâm-kháu Chṳ̂-liau ==
==Chhâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
 
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
{{InterWiki|code=la}}
匿名使用者