"Lithuania-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Li̍p-thâu-vón-ngî to Lithuania-ngî
 
[[File:Baltic Tribes c 1200.svg|right|thumb|300px|Li̍p-thâu-vónLithuania-ngî fûn-phu.]]
'''Li̍p-thâu-vónLithuania-ngî''' (lietuvių kalba) he [[Li̍p-thâu-vónLithuania]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]], yû sâm-pak van Li̍p-thâu-vónLithuania ngìn sṳ́-yung. Li̍p-thâu-vónLithuania-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng [[Baltic Ngî-chhu̍k]] chṳ̂-yit; nang-ngoi yit-chúng he [[Là-thot-vì-âLatvia-ngî]]. [[Baltic Ngî-chhu̍k]] su̍k-yî [[Yin-Êu Ngî-ne]].
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
== Chu-sṳt ==
== Chhâm-siòng ==
 
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
 
[[Category:Ngî-ngièn]]
[[Category:Li̍p-thâu-vónLithuania]]
匿名使用者