"Yin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k
(Chang-chhai chhûng-thin hiong to Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#REDIRECT重新導向 [[Yin-thu Yî-lóngIran Ngî-chhu̍k]]
8,888

次編輯