"Sû-lièn Khiung-sán-tóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sû-lièn Khiung-sán-tóng''' (蘇聯共產黨), kién-chhṳ̂n '''Sû Khiung''' (蘇共), he Sû-lièn ke yit-chak khiung-sán chú-ngi chṳn-tóng, ya-he Sû-l…)
 
 
[[File:КПСС.svg|thumb|right|200px|Sû-lièn Khiung-sán-tóng]]
'''Sû-lièn Khiung-sán-tóng''' (蘇聯共產黨, [[Ngò-lò-sṳ̂-ngî]]: Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за), kién-chhṳ̂n '''Sû Khiung''' (蘇共, [[Ngò-lò-sṳ̂-ngî]]: КПСС), he [[Sû-lièn]] ke yit-chak [[khiung-sán chú-ngi]] [[chṳn-tóng]], ya-he Sû-lièn ke [[chṳp-chṳn-tóng]].
 
Sû-lièn Khiung-sán-tóng he [[Vladimir Lenin]] chhai [[1917-ngièn]] kien-li̍p ke. [[1991-ngièn]], yù [[Mikhail Gorbachev]] kié-san.
匿名使用者