"Koet-khiung Nui-chan" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Koet-khiung Nui-chan''', he chṳ́ Chûng-fà Mìn-koet koet-mìn chṳn-fú (Chûng-koet Koet-mìn-tóng he chṳp-chṳn-thóng) lâu …)
 
 
'''Koet-khiung Nui-chan''', he chṳ́ [[Chûng-fà Mìn-koet (1912-1949)|Chûng-fà Mìn-koet]] koet-mìn chṳn-fú ([[Chûng-koet Koet-mìn-tóng]] he [[chṳp-chṳn-thóng]]) lâu [[Chûng-koet Khiung-sán-tóng]] chṳ̂-kiên fat-sâng ke [[nui-chan]].
 
Koet-khiung Nui-chan yù lióng-chhṳ: [[Thi-yit-chhṳ Koet-khiung Nui-chan]] lâu [[Thi-ngi-chhṳ Koet-khiung Nui-chan]].
匿名使用者