"Sṳ̍t fan-tâm-é" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Sṳ̍t fan-tâm-é'''(食飯擔仔; Ho̍k-ló-fa: ''Chia̍h-pn̄g-taⁿ'') he Thòi-vân Yùn-lìm-yen Pô-chûng-hiông(褒忠鄉) lâu Tûng…
(Sîn hong-mien: '''Sṳ̍t fan-tâm-é'''(食飯擔仔; Ho̍k-ló-fa: ''Chia̍h-pn̄g-taⁿ'') he Thòi-vân Yùn-lìm-yen Pô-chûng-hiông(褒忠鄉) lâu Tûng…)
(無差異)
171

次編輯