"Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Yún-ngièn Kô-kip-chûng-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: thumb|Yún-ngièn Chûng-ho̍k. '''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Yún-ngièn Kô-kip-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立永年高級中學), ya ham-c…)
 
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
[[File:Image永年中學校門.jpg|thumb|Yún-ngièn Chûng-ho̍k.]]
'''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Yún-ngièn Kô-kip-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立永年高級中學), ya ham-cho '''Yún-ngièn Chûng-ho̍k'''(正心永年中學), he [[Chûng-fà Mìn-koet|Thòi-vân]] [[Yùn-lìm-yen|Yùn-lìm]] ke yit-kiên sṳ̂-li̍p vàn-chhiòn-chûng-ho̍k.
[[Category:Chûng-ho̍k|Yún-ngièn]]
[[Category:Yùn-lìm-yen]]
匿名使用者