"Lièn-ha̍p-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
5 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 毋係客家話/No Hakka 亂數/Random 測試个頁面/Test page
[[File:Flag of the United Nations.svg|right|thumb|200px]]
'''Lièn-ha̍p-koet''' he yit-ke yù chú-khièn [[koet-kâ]] chû-sṳ̀n ke koet-chi chûgiyuihkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhmhmhkhkh new lo gbbhnhnjnjhhgfgry-chṳt. Sṳ-kie song chhie̍t thai tô-su koet-kâ tû-he Lièn-ha̍p-koet ke sṳ̀n-yèn-koet. [[1945-ngièn]] liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-liuk ngit, ńg-sṳ̍p-yit ke chhong-sṳ́ fi-yèn koet-chûng ke ńg-sṳ̍p ke chhôi [[Mî-koet]] [[Kâ-chû]] [[Khiu-kîm-sân]] chhiâm-yok. 2008-ngièn vì-tsṳ́ Lièn-ha̍p-koet khiung-yû yit-pak kiú-sṳ̍p-ngi ke sṳ̀n-yèn-koet.tyrtrtgtttg
M Goomjotrmomtgorodgyrjyogkrohrmoykoymjommodrnoakfomisrntiondioni-yû yit-pak gugjgjgjgjhj-sṳ̍p-ngi ke sṳ̀n-yèn-koet.
 
 
匿名使用者