"Thai-yòng-chû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Thai-yòng-chû''' ([[Yîn-ngî]]: Oceania), he vi-yî [[Nàm Pan-khiù]] ke yit-ke thai-chû, chú-yeu fûn-vì lióng phu-fûn, [[Au-chû]] thai-liu̍k lâu [[Thai-phìn-yòng]] kok tó-yí, cham chhiòn-khiù chúng liu̍k-thi mien-chit ke 6%. Yû-sia koet-kâ li yì [[Mî-koet]] pin put sṳ̀n-ngin thai-yòng-chû vì yit-ke chû, ngin-vì chhai [[Thi-chṳt-ho̍k]] sông, Au-chû thai-liu̍k he yit-ke thu̍k-li̍p ke chû ── Au-thai-li-â chû.
==Koet-kâ==
*{{flagflagcountry|Australia}}
*{{flagflagcountry|New Zealand}}
*{{flagflagcountry|Palau}}
*{{flagflagcountry|Micronesia}}
*{{flagflagcountry|Marshall Islands}}
*{{flagflagcountry|Nauru}}
*{{flagflagcountry|Kiribati}}
*{{flagflagcountry|Papua New Guinea}}
*{{flagflagcountry|Solomon Islands}}
*{{flagflagcountry|Vanuatu}}
*{{flagflagcountry|Fiji}}
*{{flagflagcountry|Tuvalu}}
*{{flagflagcountry|Samoa}}
*{{flagflagcountry|Tonga}}
 
{{Thai-liu̍k}}
匿名使用者