"Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
 
== Siong-phién ==
<gallery>
File:Tung Nan Junior High School 02.jpg|Tûng-nàm Koet-chûng ke ǹg-chhṳ̀.
File:Zhihuan Building of Dongnan Junior high school.jpg|Tûng-nàm Koet-chûng ke chûng-thìn(中庭).
Tung Nan Junior High School 05.jpg|kien-chuk
</gallery>
 
== Chhâm-siòng ==
<references />
171

次編輯