"Aichi-yen" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Map_of_Japan_with_highlight_on_23_Aichi_prefecture.svg|right|thumb|420px200px|{{PAGENAME}}.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Aichi-yen'''|愛知県|hg=あいちけん|honyim=Oi-tî-yen}} he vi yî [[Ngit-pún]] [[Chūbu|Chūbu Thi-fông]] ke yen, sú-fú lâu thi-yit-thai sàng vì [[Nagoya-sṳ]].
 
匿名使用者