"Kantō" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Japan_Kanto_Region_large.png|right|thumb|500px250px|Kantō Thi-fông.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Kantō Thi-fông'''|関東地方|hg=かんとうちほう|rm=Kantō-chihō|honyim=Kôan-tûng Thi-fông}} he [[Ngit-pún]] [[Honshū]] chûng-phu hiong [[Thai-phìn-yòng]] ke yit-ke thi-khî, yù [[Ibaraki-yen]], [[Tochigi-yen]], [[Gunma-yen]], [[Saitama-yen]], [[Chiba-yen]], [[Tûng-kîn-tû]], [[Kanagawa-yen]] só kèu-sṳ̀n. Khì yî [[sú-tû]] [[Tûng-kîn]] vì chûng-sîm, vì Ngit-pún [[ngìn-khiéu]] chui me̍t-si̍p ke thi-khî, chhêu-ko sâm-fûn-chṳ̂-yit ke Ngit-pún ngìn-khiéu kî-chhu.
 
匿名使用者