"Tsugaru Hói-hia̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (removed Category:Ngit-pún; added Category:Ngi̍t-pún using HotCat
 
[[File:Location_TsugaruPeninsulaJp.jpg|right|thumb|400px|Chîn-khiângTsugaru Hói-hia̍p.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Chîn-khiângTsugaru Hói-hia̍p''' ([[Ngit-ngî]]: |津軽海峡|hg=つがるかいきょう, Tsugaru Strait)}} he kie yî [[Ngit-pún]] [[Pún-chûHonshū]] khi̍p [[Pet-hói-thoHokkaidō]] lióng-thai pún-tó chṳ̂-kiên ke [[hói-hia̍p]], tûng-lièn [[Thai-phìn-yòng]], sî-lièn [[Ngit-pún-hói]], tûng-sî chhòng yok 130 [[kûng-lî]], [[súi]]-chhṳ̂m chui-thai tha̍t 450 [[kûng-chhak]]. Pet-ngan vì [[Pet-hói-thoHokkaidō]], nàm-ngan vì [[Pún-chûHonshū]]. Sṳ-kie chui-chhòng sùi-tho Chhiâng-hâmTsugaru sùi-tho chhôn-ye̍t liá-ke hói-hia̍p.
 
 
匿名使用者