"Kyūshū" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kyushu to Kyūshū
 
[[File:Japan kyushu map small.png|right|thumb|350px|Kiú-chûKyūshū.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Kyūshū'''|九州|hg=きゅうしゅう|honyim=Kiú-chû '''}} he [[Ngi̍t-pún]] sî-nàm phu ke Kiú-chiuKyūshū-tó, pâu-hàm Kiú-chûKyūshū pún-tó song ke [[Thai-fûnŌita-yen]], [[Kiûng-khìMiyazaki-yen]], [[Fuk-kôngFukuoka-yen]], [[Tsó-foSaga-yen]], [[Chhòng-khìNagasaki-yen]], [[Yùng-púnKumamoto-yen]] lâu [[Lu̍k-yì-tóKagoshima-yen‎]] yî-khi̍p ngoi-tó ke [[Chhûng-shînOkinawa-yen]], ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者