"Honshū" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Honshu to Honshū
[[File:Japan_honshu_map_small.png|right|thumb|500px|Pún-chûHonshū.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Pún-chûHonshū''' ([[Ngit-ngî]]: |本州|ほんしゅう Honshū)|honyim=Pún-chû}} he [[Ngit-pún]] chui-thai-tó , ya-he Ngit-pún pún-thú si-tó chṳ̂-yit , vi yî Ngit-pún Lie̍t-tó chûng-phu, hiong pet lâu [[Pet-hói-tho-tóHokkaidō]] kak [[Chîn-khiângTsugaru Hói-hia̍p]] siông-mong, hiong nàm lâu [[Si-koet-tó]] kak [[Lai-fuSeto Nui-hói]] siông-tui, hiong sî-nàm lâu [[Kiú-chû-tóKyūshū]] yî [[Kôan-mùnKanmon Hói-hia̍p]] lâu [[Fûng-heuBungo Súi-tho]] siông-kak. sṳ̂n vì tó-koet Ngit-pún chui chú-yeu ke tó-yí, yîn-yì pûn hêm-cho “Pún-chû”.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Sa-fi ==
==Kâu-thûng==
 
[[Category:Ngit-pún]]
匿名使用者