"Lee Myung-bak" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Sebastián_Piñera_-_Lee_Myung-bak_(cropped).jpg|right|thumb|300px|Lee Myung-bak.]]
[[File:Bushes greet South Korean President Lee Myung-bak.jpg|right|thumb|300px|Lee Myung-bak lâu [[Mî-koet]] chúng-thúng [[George W. Bush]].]]
'''Lee Myung-bak''' ([[Chêu-siên-ngî]]: 이명박/李明博 ''Lí Mìn-pok'', {{bd|1941-ngièn |12-ngie̍t 19-ngit||}}), thi 17-ngim [[Thai-hòn Mìn-koet]] chúng-thúng, chên-ngim Thai-hòn Mìn-koet [[Hon-sangSeoul|Seoul thi̍tThi̍t-phe̍t-sṳ]] sṳ-chóng, 2008-ngièn chṳ 2013-ngièn ngim Nàm-hôn chúng-thúng. Lee Myung-bak chó-ngièn pit-ngia̍p yî [[Kô-li Thai-ho̍k]] [[song-ho̍k]] phu, heu-lòi chin-ngi̍p [[Hien-thoiHyundai Si̍p-thòn]] khì-hâ Hien-thoiHyundai kien-sat kûng-chok chhòng-tha̍t 27-ngièn, tâm-ngim sú-sit Chṳp-hàng-kôn. Chhiùng 1992-ngièn yit-chhṳ̍t tâm-n Koet-fi Ngi-yèn chhṳ̍t-to 1998-ngièn.
 
==Sên-phìn ==
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
 
[[分類Category:Thai-hòn Mìn-koet Chúng-thúng]]
匿名使用者