"Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî''' (신의주특별행정구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî. {{Pet Chêu-sién h…
(Sîn hong-mien: '''Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî''' (신의주특별행정구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî. {{Pet Chêu-sién h…)
(無差異)
匿名使用者