"Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî''' (개성공업지구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî. {{Pet Chêu-sién hàng-chṳn-kh…
(Sîn hong-mien: '''Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî''' (개성공업지구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî. {{Pet Chêu-sién hàng-chṳn-kh…)
(無差異)
匿名使用者