"Hwanghae Pet-tho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Hwanghae Pet-tho''' (황해북도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Sariwŏn Sṳ (사리원…)
 
* [[Sariwŏn Sṳ]] (사리원시)
* [[Kaesŏng|Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ]] (개성특급시)
** [[Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi̍tThi-khî]] (개성공업지구)
* [[Songrim Sṳ]] (송림시)
* [[Sŭngho Khî-vet]] (승호구역)
匿名使用者