"Kangwŏn Tho (Pet Hòn)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kangwŏn Tho''' (강원도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Munch'ŏn Sṳ (문천시) * W…
(Sîn hong-mien: '''Kangwŏn Tho''' (강원도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Munch'ŏn Sṳ (문천시) * W…)
(無差異)
匿名使用者