"Hamgyŏng Pet-tho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Hamgyŏng Pet-tho''' (함경북도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Ch'ŏngjin Sṳ (청진…
(Sîn hong-mien: '''Hamgyŏng Pet-tho''' (함경북도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Ch'ŏngjin Sṳ (청진…)
(無差異)
匿名使用者