"Yongin Sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Yongin-sṳ to Yongin Sṳ
 
[[File:Yongin CityHall.jpg|right|thumb|350px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Gyeonggi-Yongin.svg|right|thumb|350px| {{PAGENAME}}.]]
'''Liùng-yìn-sṳYongin Sṳ''' ({{lang-ko|용인시/龍仁市, [[Hôn-ngî]]: 용인시}}) he [[HônHòn-koet]] [[Kîn-ki-thoGyeonggi Tho]] ke yit-chak [[sàng-sṳ]]. Chúng mien-chit 591.36 [[phìn-fông kûng-lî]], 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 909,425-ngìn.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
 
{{Gyeonggi Tho}}
[[Category:Gyeonggi Tho]]
匿名使用者