"Danyang Khiun" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Danyang-khiùn to Danyang Khiùn
[[File:Korea-Danyang-Dodamsambong 3087-07.JPG|right|thumb|350px250px|{{PAGENAME}}.]]
[[File:North Chungcheong-Danyang.svg|right|thumb|350px250px|{{PAGENAME}}.]]
'''Tan-yòng-khiùnDanyang Khiùn''' ({{lang-ko|단양군/丹陽郡, [[Hôn-ngî]]: 단양군}}) he [[HônHòn-koet]] [[Chûng-chhînChungcheong Pet-tho]] ke yit-chak [[khiùn]]. Chúng mien-chit 781.07 [[phìn-fông kûng-lî]], 2002-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 37,320-ngìn.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Lî-hàng kín-tiám==
<center><gallery>
File:Korea-Danyang Bridge 3067-07.JPG|Tan-yòngDanyang Khiâu
File:Korea-Danyang Bridge 3071-07.JPG|Tan-yòngDanyang Khiâu
File:Korea-Danyang outlook 2881-07.JPG|Tan-yòngDanyang Hò-ngan
File:Korea-Danyang Falls 3065-07.JPG|Tan-yòngDanyang Hò-ngan Phau-pu
File:Korea-Danyang City Park 3433-07.JPG|Tan-yòngDanyang Kûng-yèn
File:Korea-Danyang City Park 3437-07.JPG|Tan-yòngDanyang Kûng-yèn
File:Korea-Danyang Korail Trainstation 3439-07.JPG|Tan-yòngDanyang Fó-chhâ-cham
 
</gallery></center>
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
 
{{Chungcheong Pet-tho}}
[[Category:Chungcheong Pet-tho]]
匿名使用者