"815 chhiòn Thòi thai thìn-thien" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
'''815 chhiòn Thòi thai thìn-thien''', he 2017 ngièn 8 ngie̍t 15 ,hâ-chu 4 tiám 51 fûn, chhai [[Thòi-vân]] ko̍k thi fád sên ge thai kûi-mò thìn-thien sṳ-kien.<ref>{{cite news|title=全台多地大停電 大潭電廠6部機組全跳脫|publisher=中央社即時新聞 CNA NEWS|date=2017-08-15|author=林孟汝|url=http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201708155012.aspx|archiveurl=https://web.archive.org/web/http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201708155012.aspx|archivedate=2017-08-15|deadurl=no}}</ref><ref>{{cite news|title=【不斷更新】發電機修復完成 21:40解除分區限電|publisher=蘋果日報|date=2017-08-15|url=http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/life/20170815/1182829|archiveurl=https://web.archive.org/web/http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/life/20170815/1182829|archivedate=2017-08-15|deadurl=no}}</ref><ref>{{cite news|title=中油操作錯誤 大潭電廠全數跳機 頓失438.4萬瓩|publisher=自由時報|date=2017-08-15|author=黃佩君、林筑涵|url=http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2163708|archiveurl=https://web.archive.org/web/http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2163708|archivedate=2017-08-15|deadurl=no}}</ref>
171

次編輯