"Sṳn-tan-chiet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 80.181.119.96tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Addbot ke chui-heu yit-ke pán-pún
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Fî-fu̍k yù 80.181.119.96tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Addbot ke chui-heu yit-ke pán-pún)
[[File:Christmas collage.PNG|right|thumb|350px|Sṳn-tan-chiet]]
'''Sṳn-tan-chiet''' he kau-fi ke yit-ke tshòn-thúng tsiet-ngit, he [[kî-tuk-thù]] khin-tsuk [[Yâ-sû kî-tuk]] tan-sên ke khin-tsuk ngit. Tshai Sṳn-tan-chiet thai-phu-fun ke kau-thòng tû-voi siên tshai [[sṳ̍p-ngi ngie̍t]] ngi-sṳ̍p-si ngit yi̍t-tsit sṳ̍p-ngi ngie̍t ngi-sṳ̍p-ńg ngit lìn-sṳ̀n mì-sat fe̍t-he kí-hàng kâ-yîm, yèn-heu tshai sṳ̍p-ngi ngie̍t ngi-sṳ̍p-ńg khin-tsuk Sṳn-tan-chiet; yì-yèn [[Kî-tuk-kau]] ke nang-yit thai fûn-tsṳ̂ [[Tûng-chang-kau]] ke Sṳn-tan-chiet khin-tsuk tset-tshai mî-ngièn ke yit-ngie̍t chhit-ngit. Sṳn-tan-chiet ya-he sî-fông sṳ-kie yî-khi̍p khì-thâ tsṳ̂n-tô thi-khî ke kûng-khiung ká-ngit.
 
[[Category:Kî-tuk-kau]]
2

次編輯