"Franklin D. Roosevelt" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:FDR in 1933.jpg|right|thumb|300px|Franklin D. Roosevelt.]]
'''Franklin Delano Roosevelt''' ({{bd|1882-ngièn |1-ngie̍t 30-ngit|1945-ngièn |4-ngie̍t 12-ngit}}), thi 30 ngi ngim [[Mî-koet]] chúng-thúng, he [[Ngi-sṳ̍p20 Sṳsṳ-ki]] Mî-koet 1920-1930 ngièn-thoi [[kîn-chi]] ngùi-kî lâu [[Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan]] ke chûng-sîm ngìn-vu̍t chṳ̂-yit. Chhiùng 1933-ngièn chṳ 1945-ngièn kiên, lièn-siu̍k chhut-ngim si-kài Mî-koet chúng-thúng, chhiâ he vì-thu̍k lien-ngim chhêu-ko lióng-kài ke Mî-koet chúng-thúng.
[[File:Cairo conference.jpg|right|thumb|300px|Cairo Fi-ngi.]]
'''Franklin Delano Roosevelt''' (1882-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit - 1945-ngièn 4-ngie̍t 12-ngit, thi 30 ngi ngim [[Mî-koet]] chúng-thúng, he [[Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki]] Mî-koet 1920-1930 ngièn-thoi [[kîn-chi]] ngùi-kî lâu [[Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan]] ke chûng-sîm ngìn-vu̍t chṳ̂-yit. Chhiùng 1933-ngièn chṳ 1945-ngièn kiên, lièn-siu̍k chhut-ngim si-kài Mî-koet chúng-thúng, chhiâ he vì-thu̍k lien-ngim chhêu-ko lióng-kài ke Mî-koet chúng-thúng.
 
{{Mî-koet chúng-thúng}}
[[Category:Mî-koet chúng-thúng]]
匿名使用者