"Bill Clinton" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:44_Bill_Clinton_3x4.jpg|right|thumb|350px250px|Bill Clinton.]]
[[File:Reagans_with_the_Clintons.jpg|right|thumb|350px|Bill Clinton.]]
[[File:Bill_Clinton_taking_the_oath_of_office,_1993.jpg|right|thumb|350px|Bill Clinton.]]
[[File:President_Clinton_greets_the_crowd_at_Spangdahlem_Air_Base.jpg|right|thumb|350px|Bill Clinton.]]
'''William Jefferson Clinton''', {{bd|1946-ngièn|8-ngie̍t 19-ngit |||catIdx=Clinton, Bill}}), nit chhṳ̂n '''Bill Clinton''', [[Mî-koet]] Li̍t-sṳ̂, Chṳn-chhṳ-kâ, [[Mìn-chú-tóng (Mî-koet)| Mìn-chú-tóng]] sṳ̀n-yèn, chên chhòng-khì tâm-ngim [[Arkansas]] [[Chû-chhòng]] (1979-ngièn -1981-ngièn, 1983-ngièn -1992-ngièn) fò thi 42 ngim [[Mî-koet Chúng-thúng]] (1993-ngièn -2001-ngièn). Clinton he Mî-koet Li̍t-sṳ́ sông kiùn-chhṳ yî [[Theodore Roosevelt]] lâu [[John F. Kennedy]] ke thi-sâm ngièn-khiâng tông-sién ke chúng-thúng, ya-he sú-vi chhut-sâng yî [[Ngi-chan]] heu [[yîn-yì-chhèu]] chûng ke chúng-thúng <ref>Marc Sandalow, [http://www.Sfgate.Com/cgi-bin/article.Cgi?File=/chronicle/archive/2001/01/14/MN71509.DTL Clinton Era Marked by Scandal, Prosperity: 1st Baby Boomer in White House Changed Notions of Presidency], San Francisco Chronicle; January 14, 2001</ref>.
 
匿名使用者