"George W. Bush" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:George-W-Bush.jpeg|right|thumb|250px|George W. Bush.]]
'''George W. Bush''' ({{bd1946bd|1946-ngièn|7-ngie̍t 6-ngit||}}), he [[Mî-koet]] thi 43-ngim [[Chúng-thúng]]. Bush kâ-chhu̍k chṳ̂n-chó chhiu khôi-sṳ́ thèu-ngi̍p [[Khiung-fò-tóng]] yî-khi̍p Mî-koet chṳn-chhṳ, Bush ke fu-chhîn he chṳ̂-chhièn chên tâm-ngim thi 41-ngim Chúng-thúng ke [[George H. W. Bush]]. George W. Bush Chúng-thúng ngim-nui chô-su 2001-ngièn ke [[Kiú-Yit-Yit Sṳ-khien]], kì fat-thung yit-lièn-chhon ke "Fán-khiúng chan-chên". Chhai 2001-ngièn 10-ngie̍t kì fat-thung [[Afghanistan]] Chan-chên yî-khi̍p thûi-fân Taliban chṳn-khièn pin chhù-thet kî-thi chû-chṳt sṳ-li̍t, chiap-siu̍k kì chhai 2003-ngièn 3-ngie̍t fat-thung [[Iraq]] Chan-chên, thûi-fân Hussein chṳn-khièn. Chhai kîn-ko kit-lie̍t ke sién-chan-heu, 2004-ngièn ke [[sién-kí]] chûng kit-phai [[Mìn-chú-tóng]] [[Chhâm-sién-ngìn]] [[John Kerry]] tông-sién lièn-ngim.
 
==Chó-khì kîn-li̍t ==
匿名使用者