"Woodrow Wilson" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Woodrow Wilson 1902 cph.3b11773.jpg|right|thumb|300px|Woodrow Wilson.]]
'''Woodrow Wilson''' ({{bd|1856-ngièn |12-ngie̍t 28-ngit|1924-ngièn |2-ngie̍t 3-ngit}}), [[Mî-koet]] thi ngi-sṳ̍p-pat ngim chúng-thúng. Chok-vi [[Chin-phu Chú-ngi]] sṳ̀-thoi ke yit-ke liâng-siu-kip tî-sṳt fûn-chṳ́, kì chên siên-heu ngim [[Princeton Thai-ho̍k]] ho̍k-chhòng,[[New Jersey]] chû-chóng tén chṳt-fun. 1912-ngièn chúng-thúng thai-sién chûng, yî Mìn-chú-tóng ngìn sṳ̂n-fun tong-sién chúng-thúng. Kì he vì-yit yúng-yû [[Chat-ho̍k Pok-sṳ]] thèu-hâm ke Mî-koet chúng-thúng.
 
{{Mî-koet chúng-thúng}}
[[Category:Mî-koet chúng-thúng]]
匿名使用者