"Kau-fòng Marcellinus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Marcellinus''' ({{bd|250-ngièn||305-ngièn|4-ngie̍t 1-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 296-ngièn chṳ 305-ngièn…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Marcellinus''' ({{bd|250-ngièn||305-ngièn|4-ngie̍t 1-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 296-ngièn chṳ 305-ngièn…)
 
(無差異)
匿名使用者